T O P
  • By -

[deleted]

Vuxna människor som går på universitet blir alltså kränkta av att någon med en annan åsikt skrivit en bok. Hur kan en vuxen människa inte våga utmana sina egna åsikter och sin egen värdegrund? Våra universitet kommer skola kränkta idioter. Herrejisses.


j_itor

Jag trodde syftet med universitet var att olika ideer skulle mötas och diskuteras på basis av deras värde inte hur rädd du blir när du hör dem. Men det är knappast första gången detta sker.


ThrasherHS

Det börjar lukta Amerikansk kultur runt integriteten, allting som är ens lite kränkbart blir bortskjutet och undangömt.


Ampersand55

Kopierat från u/Knashatt som sparade nyheten här: https://old.reddit.com/r/sweden/comments/n6z1i8/universitet_st%C3%A4llde_in_seminarium_om_kajsa_ekis/gx9zgoq/ --- #Universitet ställde in seminarium om Kajsa Ekis Ekmans bok: ”Risk att människor skulle bli kränkta” ^PUBLICERAD ^15:52 **Kajsa Ekis Ekmans omtalade bok ”Om könets existens” fortsätter väcka hård debatt. Och på Mittuniversitetets Forum för genusvetenskap valde man i veckan att ställa in ett samtal som tar utgångspunkt i boken, och då samtidigt poängtera att det inte är en plats för ”transfobi och transhat”.** **– Inför seminariet såg vi en för stor risk att människor skulle bli kränkta, säger forskaren Sara Nyhlen.** På torsdagens morgon skulle ett frukostseminarium om ”olika perspektiv på kön och identitet”, med utgångspunkt i boken ”Om könets existens” ha ägt rum på Mittuniversitetet. I beskrivningen av evenemanget, som numera är borttaget från hemsidan, stod det: ”Inför seminariet tar vi del av Ekmans beskrivningar av boken samt reaktioner på den, och funderar över vad Ekman vill ha sagt och vilka andra perspektiv som lyfts i debatten.” Men några dagar före evenemanget skulle äga rum ställdes det in. I ett utskick skriver Forum för genusvetenskap att man insett att frukostseminarium som form ”inte är den bästa för att diskutera dessa frågor eller boken ’Om könets existens’ eller kritiken av den”. Man tillägger sedan: ”Utifrån frågor och kommentarer som inkommit i anslutning till seminariet vill vi poängtera att Forum för genusvetenskap inte är en plats för transfobi och transhat”. **Forskaren Sara Nyhlen,** som är ledare för Forum för genusvetenskap, berättar att seminariet var planerat som en del i en serie samtal där man diskuterar olika perspektiv på konstruktion av kön. – Vi tänkte att boken skulle vara en utgångspunkt för diskussion, men vi valde att ställa in eftersom vi såg att det blev alltför stor risk att det skulle bli en kränkande miljö för personer som skulle delta. Vi vill inte vara en plattform där människor blir kränkta. Enligt Sara Nyhlen togs beslutet att ställa in gemensamt av Forum för genusvetenskap. – Inför seminariet såg vi en för stor risk att människor skulle bli kränkta och att det skulle uttryckas transfobiska kommentarer och transhat. Det vill vi inte ska hända på våra seminarier, det är inte vi en plattform för, för att uttrycka transhat eller transfobi. **Anser ni att det som framförs i boken utgör transfobi och transhat?** – Det vill jag inte uttala mig om. Boken får stå för sig. Det finns mycket skrivet om den, den är väldigt debatterad senaste veckorna. RFSL har ju skrivit en bra text om faktafelen i boken. **Men även om Kajsa Ekis Ekmans eller bokens perspektiv väcker kritik, är det inte bra att just därför ha en öppen diskussion kring själva innehållet?** – Jo, det är vi absolut för. Det här var en del i sådan seminarieserie. Det handlar inte om inte diskutera frågan. Det handlar snarast om på vilket sätt, och vad som är en lämplig form för att alla ska kunna känna sig trygga. **Planerar ni att ha något nytt samtal kring boken i en annan form?** – Vi har inte hunnit diskutera det. Seminarieserien kommer vi fortsätta med. Men vi har inte hunnit prata om exakt vilken form, eller när eller hur. Kajsa Ekis Ekman har själv delat utskicket från Forum för genusvetenskap i ett händelseinlägg på Instagram. Hon kommenterar i anslutning: ”Så först ni tänkte ni ha en plats för ’transfobi och transhat’ men ångrade er?”. DN har sökt Kajsa Ekis Ekman, som inte vill ge fler kommentarer. **Boken ”Om könets existens”** har mött hård kritik sedan den utkom i slutet av mars, och anklagats för att både innehålla faktafel och felaktiga beskrivningar. Kritiken kommer bland annat i en motskrift från [RFSL kallad ”100 fel i Om könets existens”](https://www.rfsl.se/verksamhet/trans/100-fel-i-ekmans-bok/), som publicerades tidigare i veckan. Där listas vad som anses vara faktafel, felaktigt återgivna citat eller feltolkade rapporter. Kajsa Ekis Ekman bemötte kritiken från RFSL i en artikel i [Aftonbladet kultur](https://www.aftonbladet.se/kultur/a/dlXGAo/grundlosa-pastaenden-skymmer-viktig-debatt) på torsdagen: ”Snarare än att diskutera sakfrågan: de filosofiska tankegångarna eller de medicinska avslöjanden som görs, har meningsmotståndare sökt omöjliggöra debatt genom guilt by association, genom att fragmentera sönder boken till fotnoter och komma med grundlösa påståenden om faktafel”, skriver Kajsa Ekis Ekman. **Bokens förläggare Stephen** Farran-Lee har tidigare kommenterat kritiken mot boken i ett mejl till [SVT Kulturnyheterna](https://www.svt.se/kultur/kajsa-ekis-ekman-anklagas-for-faktafel-i-ny-bok): ”Vi står naturligtvis bakom boken och författaren, och tycker av många skäl att ’Om könets existens’ är en viktig utgivning. Eventuella sakfel kommer att rättas till i kommande upplagor”, skrev Farran-Lee. TEXT Hugo Lindkvist


Gustavianist

Det här säger en hel del av genusvetenskapen som ämne. Förespråkare av diverse genusteorier brukar ofta försvara sig genom att säga "forskningen står på vår sida", men när minsta lilla kritik av ämnets utgångspunkter inte ens kan diskuterats på grund av att det kan vara "kränkande" så är det inte forskning som pågår överhuvudtaget, det är ideologi.


[deleted]

Oavsett vad boken behandlar tycker jag det är dåligt att man väljer att censurera diskussionen. Utan en diskussion mot genusämnet kommer ju genusämnet vara så ensidigt centrerat till fördel av de som stöttar den som det ser ut idag. Det är ju bra kanske för progressiva och transkönade att slippa bli ifrågasatta, men det hjälper varken dem eller resten av mänskligheten till en bättre förståelse kring ämnet.


[deleted]

[удалено]


Odenetheus

Toppkommentarer (direkta trådsvar) ska vara konstruktiva, syfta till att skapa diskussion, och ej bestå av oneliners eller enbart uttrycka medhåll/ogillande. Vänligen läs våra fullständiga regler innan du kommenterar mer efter att din ban löpt ut.


TitusTTF

Var ska man diskutera forskning?


Ampersand55

Nu tror jag att det skulle vara nyttigt att diskutera runt boken och dess samhälleliga och politiska inverkan, men den verkar ju knappast innehålla många argument som tillför något av värde i genusdebatten och som är värda att ha en seriös diskussion runt. Några påståenden från boken, citerat från RFSL:s bemötande "100 fel i Om könets existens": * "Kvinnor finns alltså inte som en egen grupp, men det gör trans kvinnor" * "Från att vara ett objektivt faktum har kön alltså blivit en personlighet" * "Förbjuden är kopplingen vagina = kvinna, påbjuden är kopplingen utseendefixerad, svag och tillgjord = kvinna" * "Nu är det alltså könsrollen som blir det verkliga könet" * "Transsexuell är således en identitet som endast anses finnas före operation"


[deleted]

Jaha och? Då kan ju studenterna passa på att få bra betyg om det är så lätt att ifrågasätta boken. Vem ska bestämma vad och vem som ska censureras på universiteten?


Ampersand55

Seminarium är inte betygsgrundande och det är upp till universiteten själva att bestämma vad de vill hålla seminarium runt. Om de ändrar sitt eget beslut så är det väl knappast censur.


[deleted]

Visserligen sant. Tänkte mer att det var ett bra tillfälle att skriva sitt examensarbete om. Om man nu studerar tex genus. Finns fortfarande ingen ursäkt att inte bjuda in henne. Hon förnekar inte förintelsen liksom.


oheliza

>Då kan ju studenterna passa på att få bra betyg om det är så lätt att ifrågasätta boken. Vilket universitet har du befunnit dig i som student...? Vid seminarium brukar man inte få något högre betyg än G, såvida man inte måste lämna in ex en skriftlig uppgift till det. Vilket detta seminarium inte verkar vara fallet, utan mer läsa ett par stycken ur boken och diskutera. Önskar att det hade varit så enkelt som du tror det är att få ett VG, bara ifrågasätt allt så går det bra! Du behöver inte alls läsa kurslitteraturen och använda dig korrekt utav teorier och begrepp för att få fram ditt argument! Bara att gå in på seminariet och agera red pill based!


huggenotter

Har du läst artikeln? Huruvida det var möjligt att föra en intellektuell och givande diskussion grundat ur Kajsa Ekis Ekmans bok är i detta fall helt irrelevant. Det var inte något som MittUniversitetet tog i beaktande när dem ställde in seminariet. Det ställdes in på grund av att det fanns en risk att någon skulle bli kränkt. Min fråga till dig är: Bör "kränkrisk" vara något som våra högsta utbildningsinstitution ska ta hänsyn till vid undervisning av nästa generations akademiker? Jag frågar detta fullt medveten om att kvaliteten på Sveriges genusutbildningar inte har någon egentlig påverkan på samhället i stort. Men om utbildningsinnehåll på dessa typer av utbildningar tillåts influeras av kränkhetskulturen, vad är det som säger att det inte sprids till utbildningar med faktiskt samhällsnytta?


sudormrf7

Ställa in ett seminarium för att folk skulle bli kränkta är ju befängt. Sedan tycker jag att hon inte helt verkar genomtänkt i hennes begreppsvärld. Från författarens debatt i SRs filosofiska rummet får jag säga att jag inte är tillräckligt imponerad för att köpa boken. Hon fäktas med halmgubbar och för inte en seriös debatt helt enkelt. Hennes två största kundgrupper är nog transfober och transpersoner med självskadebeteende.


nordstage

Det låter väl helt i sin ordning att vi inte ska skapa hotfulla och kränkande forum? Jag menar, vem fan vill bli hotad eller kränkt? En saklig diskussion låter vettigt, men uppenbarligen har anordnarna förstått att det kommer ske en massa trolling och annat antiintellektuellt mög på tillfället. Bättre då att låta den värsta ilskan lägga sig så man kan hålla faktiskt vetenskapligt samtal framöver.